Veiligheidswerkplaats zap zapette veiligheid QUIZ. Interactieve workshop. interactieve stemkastjes

Workshop « safety quiz » ZAPPQUIZ ORIGINEEL EN ZEER GEWAARDEERD!

VERLOOP EN DOELSTELLING:

Iedereen is actief betrokken bij zijn eigen opleiding en die van anderen dankzij een super-intensieve workshop met interactief quiz-systeem.

  • Aan het begin van de workshop zal de coach aan de deelnemers uitleggen hoe het QUIZ -systeem werkt.
  • Daarna zal de coach via zijn laptop met de quizsoftware de meerkeuzevragen projecteren op een scherm of een egale achtergrond. De projector en het scherm is niet inclusief en is te leveren door de klant.
  • We gaan stemmen met behulp van de afstandsbediening of stemkastjes of zappers.
  • Na elke stemronde laat het systeem zien hoeveel mensen voor elk antwoord hebben gestemd. Het is direct mogelijk om een tussenstand te zien.
  • De coach en deelnemers bespreken de vraag en het antwoord. Wat is het juiste antwoord en waarom? De quiz zal daardoor een levendig karakter hebben en actieve deelname aanmoedigen. De coach zorgt voor de tijdsbewaking en kan de door de klant gewenste informatie op een speelse manier overbrengen.
  • Op het einde komt de totaalscore en de winnaar in beeld. De winnaar is degene die aan het einde de meeste antwoorden goed heeft en in de beste tijd.

Interessant is dat de coach na elke vraag een minidiscussie op gang kan brengen. Het is aan de deelnemers om hun collega's te overtuigen van het juiste antwoord!DUUR / DEELNEMERS:

  • Aanbevolen duur : 30-45 min
  • Nombre de questions : +/- 10-15 vragen (op-maat te maken met bedrijfsspecifieke onderwerpen)
  • Maximum aantal deelnemers: er zijn 20 afstandsbedieningen beschikbaar, dus 20 personen of 20 groepen van meerdere personen.
  • Doelgroep: al uw medewerkers.
Gedragsbeïnvloeding 90%
Origineel 95%
Ludiek 95%

 

Ik wil meer weten Terug naar de lijst van workshops